En man med skyddsglasögon håller i verktyg och monterar en garageport själv.

Montera garageport själv eller ta hjälp – vad är bäst?

Kan man verkligen montera en garageport själv? Ja, det är fullt möjligt och tillåtet. Men det är svårt och kan vara livsfarligt.

Det finns mycket att tänka på när du ska montera en garageport. Det är därför viktigt att du vet vad du gör. Om du är osäker på om du klarar av det bör du istället ta hjälp av en professionell montör.

Montera garageport själv – att tänka på

Om du ska montera en fjädrad garageport behöver du vara försiktig. En spänd fjäder som plötsligt brister kan vara dödlig. Detta bör du ha i åtanke särskilt om du demonterar en gammal garageport, där fjädrarna kan vara oskyddade och slitna.

Dessutom behöver du ha stenkoll på mått och vinklar för att porten ska sitta rätt. Om det i efterhand visar sig att väggar och golv inte är helt raka finns risken att porten gnisslar, kärvar och slits ut snabbt. Du behöver även se till att väggen kan hantera portens vikt.

I värsta fall kan porten lossna och falla från taket – och både personer och ägodelar kan komma till skada. Kontrollera därför vinklarna med ett vattenpass.

El, garanti och försäkring

Om din garageport är motordriven kan du behöva dra el. Om du inte själv har behörighet för elinstallationer måste en elektriker anlitas. Då tillkommer en kostnad för det arbetet.

Om en skada skulle inträffa med eller på din motordrivna port behöver du försäkringsskydd. För att du ska ha det kräver försäkringsbolagen att både porten, motorn och själva monteringen ska vara CE-märkta.

De flesta leverantörer säljer CE-märkta portar och motorer, men för att monteringen ska CE-märkas behöver den utföras av en certifierad installatör.

Du måste även se till att den motordrivna porten följer Boverkets föreskrifter om motordrivna portar. Du blir juridiskt ansvarig om dessa krav inte uppfylls och en olycka med porten inträffar.

Kom ihåg: Om du köper din garageport med montering får du oftast garanti på både monteringen och porten. Om du väljer att montera porten själv får du ingen garanti på monteringen.

Svårt och tidskrävande

Det är dessutom svårt montera en garageport helt på egen hand. Portarna kan nämligen ofta vara väldigt tunga. Därför kan du behöva ta hjälp av en annan person.

Räkna även med att det tar lång tid att montera en garageport – inte sällan minst ett par dagar. När du anlitar monteringshjälp går det betydligt snabbare att demontera den gamla garageporten och montera den nya porten.

Den gamla porten kan du antingen sälja eller slänga på en återvinningscentral. När du anlitar en montör hjälper de dig att slänga din gamla garageport.

Sammanfattning

Att montera en garageport på egen hand har sina för- och nackdelar, men nackdelarna överväger i många fall fördelarna.

Fördelar:

  • Det är billigare om allt går rätt till.
  • Det är smidigt för de som kan.

Nackdelar:

  • Det finns en större risk att något går fel, vilket kan leda till allvarliga olyckor eller dödsfall.
  • Det är tidskrävande.
  • Du får ingen garanti på monteringen.
  • En elektriker kan behöva anlitas för att dra el till motordrivna portar.
  • Du behöver själv göra dig av med din gamla garageport.

När du fyller i formuläret på Garage.nu kan du välja att få erbjudanden på garageportar med montering från upp till tre leverantörer. Tjänsten är enkel och helt kostnadsfri.

Få erbjudanden på garageport med montering